Nagroda Moreckiego&Fidelusa

W edycji 2020 nagrody przewiduje się przeprowadzenie konkursu podczas International Conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2020”, która odbędzie się w dniach 9-11.09.2020 na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Z zasadami konkursu można zapoznać się TUTAJ.

Zgłoszenie udziału w konkursie przygotowuje Kandydat i przesyła w terminie do dnia 1 czerwca 2020 roku elektronicznie na adres biomechanics2020@wum.edu.pl według wzoru dostarczonego przez Komitet Organizacyjny ww. konferencji i zamieszczonego na stronie internetowej www.biomechanics2020.pl stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Wymagane jest zaznaczenie opcji potwierdzenia odbioru wiadomości lub (jeśli usługodawca nie oferuje takiej możliwości) wpisanie prośby o potwierdzenie otrzymania wiadomości w jej treści. Oświadczenie autora (załącznik nr 2) należy przesłać w postaci skanu podpisanego oświadczenia.

Załączniki do pobrania znajdują się TUTAJ.