Zaproszeni wykładowcy

Prof. Taiji ADACHI, Ph.D

Laboratory of Biomechanics
Department of Biosystems Science
Institute for Frontier Life and Medical Sciences
Kyoto University

Wykład: In silico Experiments on Bone Adaptation by Remodeling

BIO

Prof. Janne Avela

dyrektor Neuromuscular Research Center, 
Department of Biology of Physical Activity University of Jyväskylä, Finland; 
specjalista w zakresie kontroli nerwowo-mieśniowej ruchu człowieka 
i jej adaptacji do ćwiczeń

Wykład: Cortico-spinal adaptation to strength training

Prof. Frank Caruso FRS FAA 

Deputy Director of the ARC Centre of Excellence
in Convergent Bio-Nano Science and Technology;
professor and an NHMRC Senior Principal Research Fellow in the Departmentof Chemical Engineering
at The University of Melbourne, Australia.

Wykład: Nano-Bioscience – A Precursor to Nanomedicine

BIO

Prof. med. Thomas Dreher 

Redaktor Naczelny czasopisma Gait & Posture

Chief of Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology 
Children's University Hospital 

Chief of Pediatric Orthopaedics
Balgrist Orthopaedic University Hospital

Zurych, Szwajcaria

lekarz chirurg-ortopeda, wybitny specjalista zajmujący się korekcjami ortopedycznymi
kończyn dolnych u dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym

Wykład: Do we need motion analysis in orthopaedic surgery?

krótkie CV

Hiroaki Hobara, Ph.D.

Senior Researcher, Artificial Intelligence Research Center, 
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba, Japan

Wykład: Asymmetric Running with Prosthetic Limb

krótkie CV

Prof. Ilse Jonkers

Human Movement Biomechanics Research Group,
Department of Movement Sciences, KU Leuven, Belgia
– inżynier specjalizująca się w tematyce modelowania matematycznego
ruchu i symulacji ruchu w środowisku komputerowym

Wykład: An integrated, multi-scale approach to understand the role
of mechanical loading in cartilage homeostasis and disease:
Bridging from joint to chondrocyte.

krótkie CV

Prof. María-Angeles Pérez Ansón 

Prezes European Society of Biomechanics; 
Aragón Institute of Engineering Research (I3A) Mechanical Engineering Department, 
University of Zaragoza, Hiszpania 
– wybitna specjalistka - inżynier z zakresu mechaniki tkanek twardych 
oraz projektowania protez i implantów

Wykład: Challenges of Bone Tissue Engineering: from materials to multiscale modeling

Prof. Jim Richards 

Director of Research for the Faculty of Allied Health and Wellbeing,
Professor of Biomechanics, School of Sport and Health Sciences, University of Central Lancashire

Wykład: Surface EMG decomposition: a new tool for evaluating muscle function

BIO

Prof. Wojciech Święszkowski 

Profesor w Zakładzie Projektowania Materiałów
Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Polska; 
specjalista w dziedzinie biofabrykacji i bioprintingu, biomateriałów do implantów
i inżynierii tkankowej, modelowania obliczeniowego i charakterystyki biomateriałów.

Wykład: The role of biomechanics in engineering functional tissue

prof. Giuseppe Vannozzi

Department of Motor, Human and Health Sciences,

University of Rome “Foro Italico”,

Rome, Italy

Wykład: How sports biomechanics can foster in-field performance assessment: technical issues and applications in swimming

Abstract