Zaproszeni wykładowcy

Prof. Janne Avela - dyrektor Neuromuscular Research Center, 
Department of Biology of Physical Activity University of Jyväskylä, Finland; 
specjalista w zakresie kontroli nerwowo-mieśniowej ruchu człowieka 

i jej adaptacji do ćwiczeń

Wykład: Cortico-spinal adaptation to strength training

Prof. med. Thomas Dreher – Redaktor Naczelny czasopisma Gait & Posture

Chief of Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology 
Children's University Hospital 

Chief of Pediatric Orthopaedics
Balgrist Orthopaedic University Hospital

Zurych, Szwajcaria

lekarz chirurg-ortopeda, wybitny specjalista zajmujący się korekcjami ortopedycznymi
kończyn dolnych u dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym

Wykład: Do we need motion analysis in orthopaedic surgery?

krótkie CV

Prof. Ilse Jonkers – Human Movement Biomechanics Research Group,
Department of Movement Sciences, KU Leuven, Belgia
– inżynier specjalizująca się w tematyce modelowania matematycznego
ruchu i symulacji ruchu w środowisku komputerowym

Wykład: Degenerative joint disease: where movement modelling meets biology

krótkie CV

Prof. María-Angeles Pérez Ansón – Prezes European Society of Biomechanics; 
Aragón Institute of Engineering Research (I3A) Mechanical Engineering Department, 
University of Zaragoza, Hiszpania 
– wybitna specjalistka - inżynier z zakresu mechaniki tkanek twardych 
oraz projektowania protez i implantów

Wykład: Challenges of Bone Tissue Engineering: from materials to multiscale modeling

Prof. Wojciech Święszkowski  Profesor w Zakładzie Projektowania Materiałów
Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Polska; 
specjalista w dziedzinie biofabrykacji i bioprintingu, biomateriałów do implantów
i inżynierii tkankowej, modelowania obliczeniowego i charakterystyki biomateriałów.

Wykład: The role of biomechanics in engineering functional tissue