Komitet organizacyjny

Dariusz Białoszewski – Generalny Przewodniczący dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl

Anna Hadamus – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego anna.hadamus@wum.edu.pl tel. +48 504 64 54 04

Anna Mosiołek – Vice-Przewodnicząca [rzecznik prasowy] amosiolek@wum.edu.pl

Dariusz Białoszewski – General Conference Chairmann dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl

Anna Hadamus – Conference Chairmann anna.hadamus@wum.edu.pl phone: +48 504 64 54 04

Anna Mosiołek – Vice- Conference Chairmann [spokesperson] amosiolek@wum.edu.pl

Michalina Błażkiewicz

Aneta Bugalska

Marta Grabowicz

Anna Obszyńska-Litwiniec [sekretariat konferencji] aobszynska@wum.edu.pl

Anna Ostaszewska

Marek Pawlikowski

Dorota Saganowska

Małgorzata Syczewska

Piotr Tabor

Karolina Wiaderna

Sebastian Wójtowicz

Zbigniew Wroński