Książka streszczeń

Zapraszamy do zapoznania się z książką streszczeń naszej konferencji.

ABSTRACTS BOOK (aktualizacja 08.09.2021).