Wolontariat

Szukamy wolontariuszy do pomocy w konferencji.

Oczekiwania: pomoc w obsłudze konferencji w dniach 9-10.09.2021 r.

Korzyści: darmowy udział w konferencji

Zgłoszenia:  mailowo do końca czerwca na adres anna.hadamus@wum.edu.pl

Tytuł maila: „Wolontariat B2020”

Treść maila: wydział, kierunek i rok studiów oraz krótką informację nt. dotychczasowej działalności naukowej i zainteresowań.