Opłata konferencyjna

 

 

Do 29.02.2021 r.

Do 30.06.2021 r.

Opłata pełna

1200 zł

1300 zł

Opłata dla członków ESB, ISB, PTB

1000 zł

1100 zł

Opłata dla studentów (również studiów doktoranckich)

800 zł

900 zł

Studenci WUM

*Opłata nie zawiera udziału w uroczystej kolacji oraz udziału w wieczorze integracyjnym; przy rejestracji należy podać nr indeksu

300 zł*

300 zł*

Wstęp na sesję Biomechanika stawów skroniowo-żuchwowych jest bezpłatny dla studentów WUM po okazaniu przy wejściu ważnej legitymacji studenckiej.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani kosztów dojazdów i przejazdów dla uczestników konferencji.