Opłata konferencyjna

 

 

Do 28.02.2020 r.

Do 30.06.2020 r.

Opłata pełna

1200 zł

1300 zł

Opłata dla członków ESB, ISB, PTB

1000 zł

1100 zł

Opłata dla studentów (również studiów doktoranckich)

800 zł

900 zł

Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani kosztów dojazdów i przejazdów dla uczestników konferencji.

Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej zgodnie z cennikiem na konto konferencyjne.

Dane do przelewu:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Bank Millenium (SWIFT: BIGBPLPW)
Nr konta:
89 1160 2202 0000 0003 8115 0420
IBAN: PL89 1160 2202 0000 0003 8115 0420 

Tytuł przelewu: BIOMECHANICS2020 [imię i nazwisko]