Ważne daty

Data

Deadline

1 lutego 2021 r.

Otwarcie rejestracji dla uczestników czynnych 
i biernych

10 czerwca 2021 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń pełnotekstowych

15 czerwca 2021 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń streszczeń

27 czerwca 2021 r.

Informacja o przyjęciu pracy

15 sierpnia 2021 r.

Zamknięcie rejestracji i przyjmowania wpłat