Ważne daty

Data

Deadline

2 grudnia 2019 r.

Otwarcie rejestracji dla uczestników czynnych 
i biernych

21 marca 2020 r. 

29 lutego 2020 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń pełnotekstowych

31 marca 2020 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń streszczeń

31 maja 2020 r.

Informacja o przyjęciu pracy

15 czerwca 2020 r.

Zamknięcie rejestracji i przyjmowania wpłat