Ważne daty

Data

Deadline

Styczeń 2021 r.

Otwarcie rejestracji dla uczestników czynnych 
i biernych

31 marca 2021 r. 

Koniec przyjmowania zgłoszeń pełnotekstowych

15 kwietnia 2021 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń streszczeń

31 maja 2021 r.

Informacja o przyjęciu pracy

30 czerwca 2021 r.

Zamknięcie rejestracji i przyjmowania wpłat

W przypadku zmiany formy konferencji podane daty mogą ulec zmianie.